Copyright 2007-2012
Built with Indexhibit

Ny serie varer ut 2020. Ti til tolv hefter gis ut med jevne mellomrom, i klynger av to, tre eller fire utgivelser. Heftene er små, ti til tretti sider. Alle utgivelser er skrevet av skandinavisk- og engelskspråklige forfattere, stort sett uetablerte. Ny serie distribueres via posten gjennom abonnement. Kun 60 eksemplarer av hver utgivelse blir trykket. Ny serie er for tiden ikke åpen for nye abonnenter.