Copyright 2007-2012
Built with Indexhibit

har alltid ønska meg en globus
Unnvieg Aas
Poesi
Bokmål
2012
Formgitt av Jens Johan Tandberg
Utsolgt

Ung trist kvinne skriver ned tweets i utkastmappen, men publiserer de heller på et brettet A4 -ark. #6 i serien 2012.

huden min kommer aldri til å bli tynn nok.