Copyright 2007-2012
Built with Indexhibit

Dikt av Kenneth Pettersen
Publisert 10.08.14
svar til Caspar

en drone er et samlebegrep
for fjernstyrte
ubemannede
fartøyer

det finnes både militære
og sivile
droner

iflg wikipedia

dronen i victors chapbook
forestiller jeg meg
svever over victors
følelseslandskap

nøytralt beskrivende
og kalkulerende
sender intel
tilbake til victor
som skriver det ned
i et docx

hva vil victor si
hvorfor har victor skrevet drone

er det en stiløvelse
er det et ledd på veien
til å bli en mer moden
forfatter

dette er spørsmål du har
tror jeg
caspar

victor kan svare på noe
la meg forklare
hvorfor jeg liker
drone

jeg velger manus
som forholder seg
på en bestemt måte
til livet

jeg tror jeg vil være venner
med alle jeg har utgitt

tekstene forholder seg til verden
og til jeget
som om de beskriver
en alien fra en annen galakse

som en drone
kan man
fra avstand
observere
handlingsmønstre
brutte tankerekker
følelser

uten å vurdere noe som
viktig
og annet som
uviktig

i litteraturen er dette mulig
mens man hele tiden i livet
må gjøre valg
pga følelser
forpliktelser
etc

litteraturen kan også være et sted
der man kan leke at alt er like viktig

en nøyaktig kartlegging
betyr å vise frem
det dumme
det uavsluttede
det kjedelige

derfor vil moderne liv
via teknologi
og popkultur
eksistere i tekstene

fordi teknologi
og popkultur
eksisterer i verden

ikke for å gi unge lesere
en følelse av identifikasjon

jeget illuminert
av det lyseblå skimret
fra en macbook i fanget

utgjør dette en deadpan-estetikk
kanskje

men for meg er altså
tekster som fremstår som deadpan
viktige
fordi jeg vil leve mitt eget liv
med trygg avstand
til det jeg ikke har kontroll over

la kultur herske over natur
bade i bassenger
istedenfor stranden

dokumentere det grunne
fremfor det dype
dokumentere overflatene
i landskapet
som droner

(det er sådan her jeg har det
lige nu
nogenlunde)

senere
i wikipedia-artikkelen
om droner
leser jeg

militære droner brukes
til å samle etterretning
av militær relevans
og å bære
og avfyre
våpen

uten å risikere livet
til egne soldater

det virker ufarlig
og gjør at jeg revurderer
det jeg nettopp sa

men droner finnes i real life
det virker helt absurd at droner finnes i real life

Diktet er skrevet som et svar på denne bloggposten